Tiivistelmä Loomiksen yhteiskuntavastuuraportista


Loomiksen tehtävänä on varmistaa käteisen rahan ja arvotavaran saatavuus ihmisille ja liiketoiminnalle yhteiskunnassa. Tässä tehtävässä yksi tärkeimmistä asioista on pitää huolta taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta vastuustamme. Rahankäsittely-alan vastuullisena toimijana tarjoamme asiakkaille korkealaatuisia palveluita huomioiden riskit ja turvallisuusnäkökulmat.

Huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset sekä pyrimme jatkuvasti kestävän kehityksen mukaiseen kasvuun ja tuottavuuteen. Kestävä kehitys on olennainen osa päivittäistä työtämme. Vuonna 2016 olemme ottaneet edistysaskelia kohti yhä kestävämpiä liiketoimintatapoja ja tarkastelleet toimintaamme entistäkin tietoisemmin. Olen vakuuttunut siitä, että ymmärtämällä sidosryhmiemme mielestä tärkeimmät asiat ja toimimalla sen mukaisesti koko yhtiö voi jatkaa kehittymistään oikeaan suuntaan.

Patrik Andersson,

Pääjohtaja

Lue koko yhteiskuntavastuuraportti