Loomis edistää ihmisoikeuksia kansainvälisellä sopimuksella

Loomis on allekirjoittanut maailmanlaajuisen sopimuksen, jossa yritys sitoutuu edistämään ihmisoikeuksia ja yhteiskuntavastuuta. Sopimus kattaa Loomiksen kaikki toimintamaat, ja kaikkien työntekijöiden edellytetään noudattavan sopimusta. Sopimus on osa Loomiksen yhteiskuntavastuutyötä.

Loomiksen listautuessa pörssiin vuonna 2008 se allekirjoitti European Works Council Agreement - sopimuksen. Sopimuksen tuloksena Euroopan Loomis muodosti toimikunnan, jonka tehtävänä on edistää ja kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia kansallisella tasolla, taistella epäreilua kilpailua vastaan ja kehittää käteisen rahan käsittelyn sektoria. Toimikunta keskustelee asioista, jotka vaikuttavat Loomiksen työntekijöihin kaikkialla Euroopassa. Samalla kun sopimus allekirjoitettiin, annettiin myös aiejulistus, jonka mukaan Loomis liittyy maailmanlaajuiseen sopimukseen yhdessä UNIn (Union Network International) ja Ruotsin kuljetustyöntekijöiden liiton kanssa. Tämä sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2013.

"Allekirjoittamalla maailmanlaajuisen sopimuksen sitoudumme noudattamaan hyväksyttyjä ihmisoikeuksien parantamiseen tähtääviä sopimuksia", sanoo henkilöstöjohtaja Yvonne Celsing.

Yhteinen vastuu

Sopimusosapuolet kokoontuvat kerran vuodessa tarkastamaan, miten hyvin Loomis noudattaa ihmisoikeuksia, yhteisiä sopimuksia ja reilua palkkausta sekä miten hyvin se edistää yhteiskunnallista keskustelua. Arvioinnit perustuvat yrityksen arvoihin People, Service ja Integrity1 sekä Loomiksen toimintatapaohjeeseen2.

"Allekirjoitettuamme sopimuksen jokaisella Loomiksen työntekijällä on vastuullaan edistää yhteiskunnallista keskustelua ja varmistaa, että vahvistamme yhteiskunnallista vastuutamme sekä omalla työpaikallamme että toimiessamme muiden ihmisten kanssa”, sanoo Celsing.

Loomiksen yhteiskuntavastuu

Esimerkkeinä Loomiksen hankkeista mainittakoon Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa tehty työ. Loomis toimii jo toista vuotta yhdessä Botkyrkan kunnan kanssa Tukholman eteläpuolella pyrkimyksenä vähentää rikollisuutta. Projektiin kuuluu "järjestetyn spontaanin urheilun" edistäminen nuorten keskuudessa järjestämällä aktiviteetteja yhdessä Loomiksen työntekijöiden kanssa perjantai- ja lauantai-iltaisin. Tulokset ovat olleet erittäin positiivisia: urheiluaktiviteetteihin ottaa osaa tuhatkunta nuorta viikoittain, ja graffitit sekä vandalismi ovat vähentyneet merkittävästi ohjelman aloittamisen jälkeen.

Loomis kantaa vastuunsa paitsi läheisistä ihmisistä myös ympäristöstä. Isossa-Britanniassa Loomis on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä viidellä prosentilla, viiden vuoden ajanjaksolla. Kaikissa Ison-Britannian toimipaikoissa on sitouduttu vähentämään myös sähkönkulutusta.

Sopimus on voimassa kahden vuoden ajan, ja sitä tullaan jatkamaan, jos ei jokin osapuoli irtisanoudu siitä.


 

 1. Loomiksen arvot:
  People: Olemme sitoutuneet kehittämään osaavia työntekijöitä ja kohtelemaan heitä kunnioittavasti.
  Service: Tavoitteitamme ovat huippulaatu, innovatiivisuus, lisäarvo ja asiakkaittemme odotusten ylittäminen.
  Integrity: Toimintaamme leimaavat rehellisyys, valppaus ja eettisyys liikeelämässä.
 2. Tiivistelmä Loomiksen toimintatapaohjeesta:
  Loomiksen tavoitteena on olla alan halutuin työnantaja.
  Loomis pyrkii vähentämään toimiensa ympäristövaikutuksia.
  Loomis ei koskaan hyväksy epäeettistä toimintaa.