Loomis aloittanut arvokuljettajien ammattipätevyyteen tähtäävän koulutuksen

Loomis  on aloittanut arvokuljettajien kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyyteen tähtäävän koulutuksen.

Laki ja asetus kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tulivat voimaan 1.8.2007. EU-direktiiviin perustuva lainsäädäntö sisältää vaatimukset perustason ammattipätevyyden hankkimisesta ja säännöllisestä jatkokoulutuksesta. Perustason ammattipätevyyskoulutus vaaditaan kuljettajilta, joilla ei ollut kuorma-auton ajo-oikeutta hankittuna 10.9.2009 mennessä.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuorma-autonkuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Jatkokoulutus koskee kaikkia kuorma-autonkuljettajia. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi koulutusta on hankittava viiden vuoden jaksoissa viisi päivää siten, että yhden koulutuspäivän (-moduulin) pituus on vähintään seitsemän tuntia (7 kertaa 45 minuuttia).  Viiden vuoden jaksossa vähintään yhden päivän on oltava ennakoivan ajon koulutusta.

Jatkokoulutus tulee olla suoritettuna kaikilla arvokuljettajilla 10.9.2014 mennessä.